คันทรี เลควิล โฮเตล _01

"คันทรี เลควิล โฮเตล" สถานที่พักผ่อนที่เชิญชวนให้ท่านหลีกหนีจาก
ความวุ่นวายและอากาศที่ร้อนระอุ ที่เต็มไปด้วยหมอกควันพิษ สู่ความ
เย็นร่มรื่นเเสนสงบ มีเพียงนกส่งเสียงเริงรื่นท่ามกลางบรรยากาศ
ของเเมกไม้และสายน้ำ
009 0010 0011 0012
0018 Thecountry Lakeview - 11 Thecountry Lakeview - 52 Thecountry Lakeview - 53
Thecountry Lakeview - 54 Thecountry Lakeview - 55 Thecountry Lakeview - 58 Thecountry Lakeview -1
Thecountry Lakeview -2 Thecountry Lakeview -3 Thecountry Lakeview -4 Thecountry Lakeview -5